İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Firmamızın vizyonunu taşıyacak, insan kaynağımızın gelişimi için gerekli ihtiyaçları belirleyerek geliştirecek sistemler kurmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan kaynağını bünyemize katmak ve en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. İstihdama katkıda bulunmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Ortak Değerlerimiz
Müşteri memnuniyeti,
Çalışan memnuniyeti,
Kalite,
Çevreyi koruma,
Etik ve ahlaki değerler,
Sosyal sorumluluk,
Kavramlarının oluşturduğu bir bütündür.